Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  JKJMARKET.PL

WAŻNY OD 22-06-2023 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego jkjmarket.pl

 

SPIS TREŚCI:

1. Informacje ogólne

2. Warunki zawierania umów sprzedaży

3. Sposób płatności

4. Zwroty produktu, odstąpienie od umowy.

5. Reklamacje produktu

6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

7. Ochrona danych osobowych

 

1.      Informacje ogólne

1.1.    Właścicielem Sklepu Internetowego jest: JKJ Krystyna Jakubiuk, z siedzibą Niewodnica Nargilewska 11A, 16-061 Juchnowiec Kościelny.

1.2.    Zarządzającym Sklepem Internetowym jest: JKJ Krystyna Jakubiuk, punkt sprzedaży w Białymstoku 15-325, ul. Kawaleryjska 19/23 paw. C.

1.3.     Telefon komórkowy: Krystyna Jakubiuk 505928472 (właściciel), Adam Kondruć 501702123 (obsługa zamówień), Grzegorz Jakubiuk 509555401 (obsługa zamówień), Anna Jakubiuk 513263905 (obsługa zamówień) - (opłata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora)

1.4.    Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów z podziałem na kategorie, nowości oraz promocje.

1.5.    Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

1.6.    Każdy towar jest produkcyjnie nowy, odpowiednio zapakowany. Zamieszczone na witrynie JKJmarket.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów. JKJmarket.pl dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

1.7.    Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie.

1.8.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych tą formą sprzedaży.


2.   Warunki zawierania umów sprzedaży

2.1.   Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Konsumenta wyłącznie za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem www.jkjmarket.pl.

2.2.   Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się JKJ Krystyna Jakubiuk są następujące: 

- sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient musi posiadać połączenie z siecią Internet,

- włączona obsługa Cookies i Java Script,

- posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczącej realizacji zamówienia.

2.3.  Zakazane jest dostarczenie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy firmy JKJ Krystyna Jakubiuk.

2.4.  Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.5.  Na e-maile odpowiadamy od poniedziałku do piątku. Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: jkj-b-stok@wp.pl

2.6.  Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia dotyczące wędlin i garmażerii rozpatrywane są indywidulanie.

2.7.  Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia.

2.8.  Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost i DPD.

2.9.  Koszt wysyłki, na terenie Polski:

- przedpłata = 15zł

- pobranie = 20zł

Cena zależy także od wagi produktu i wielkości paczki.

2.10. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

2.11. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT na życzenie Klienta).


3.  Sposób płatności

3.1.  W przypadku wyboru formy ‘’przelew’’, towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia, w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu środków pieniężnych na konto bankowe.

3.2.  Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Niedokonanie opłaty za złożone zamówienie we wskazanym wyżej terminie jest traktowane jako odstąpienie od umowy sprzedaży przez Klienta.

3.3.  Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu.

3.4.  W przypadku wyboru formy "pobranie" – towar wysyłany jest po złożeniu zamówienia, w terminie do 2 dni roboczych.


4.  Zwroty produktu, odstąpienie od umowy.

 

4.1.  Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru wolnego od wad.

4.2.  W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować pracownika sklepu internetowego Adama Kondruć pismem wysłanym pocztą ( adres Kawaleryjska 19/23 pawilon C, 15-325 Białystok), telefonicznie (numer telefonu +48 501 702 123) lub mailowo (sklep@jkjmarket.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia o umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.3.  W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta JKJmarket.pl, po czym odsyła otrzymany towar na adres Sprzedawcy: JKJmarket, ul. Kawaleryjska 19/23 paw. C, 15-325 Białystok i może żądać zwrotu należności za niego oraz zwrotu udokumentowanych i adekwatnych kosztów wysyłki. Alternatywnie, Biuro Obsługi Klienta JKJmarket.pl może zaproponować Klientowi przesłanie zdjęć produktu, w tym zdjęć etykiet. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na taki sposób rozpatrzenia reklamacji, reklamacja jest rozpatrywana bez potrzeby odsyłania towaru przez Klienta, chyba że po analizie zdjęć ujawni się potrzeba szczegółowej analizy uszkodzeń lub wady towaru.

4.4.  W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy.

4.5.  JKJmarket.pl zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania przesyłki, na konto wskazane przez klienta.

4.6.  JKJmarket.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

4.7.  JKJmarket.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów w odpowiednich warunkach wskazanych m.in. na opakowaniu produktu).

4.8.  W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient. Zwracany Produkt winien zostać odesłany na adres sklepu, z którego Produkt ten został wysłany do Klienta. JKJmarket, ul. Kawaleryjska 19/23 paw. C, 15-325 Białystok.

4.9.    Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia. Formularz do pobrania w zakładce Reklamacje i zwroty znajdującej się na głównej stronie jkjmarket.pl.

4.10. Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że JKJ Krystyna Jakubiuk może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy wskazany w wypełnionym formularzu.

4.11. W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki towaru do Klienta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez JKJ Krystyna Jakubiuk, JKJ Krystyna Jakubiuk nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.12.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.13.   Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia/ do spożycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne al-bo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- umowy zawartej na aukcji publicznej.     

 

5.      Rękojmia i reklamacje towaru.

5.1.  Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru wolnego od wad.

5.2.  Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną.

5.3.  Sprzedający odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. Jeżeli termin przydatności do użycia kończy się po upływie dwóch lat od wydania Produktu Klientowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem tego terminu.

5.4.  W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 1025; „Kodeks cywilny”) – wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada towaru jest nieistotna, z zastrzeżeniem § 8.Konsument może żądać – na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 287) – w pierwszej kolejności naprawy lub wymiany wadliwego towaru, a na kolejnym etapie dochodzenia roszczeń – zwrotu zapłaconej ceny.

5.5.  Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedającego. O istnieniu i treści gwarancji Sklep informuje Klienta przy opisie towaru na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji i jej zakresie może być zawarte również na etykiecie Produktu.

5.6.  Klient może, według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, bezpośrednio u gwaranta oraz z uprawnień przysługujących mu z tytułu niezgodności towaru z umową od Sprzedawcy.

5.7.  Reklamacje na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową powinny być składane pisemnie, wraz z reklamowanym towarem, z zastrzeżeniem ust. 5.8 poniżej, na adres: . JKJmarket, ul. Kawaleryjska 19/23 paw. C, 15-325 Białystok lub adres mailowy: jkj-b-stok@wp.pl.

5.8.  Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Biura Obsługi Klienta jkjmarket.pl, drogą mailową na adres jkj-b-stok@wp.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

5.9.  JKJmarket.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta.

5.10. JKJmarket.pl nie przyjmuje żadnych reklamacji przesyłanych za pobraniem.

5.11.Koszty związane z odesłaniem Sprzedawcy reklamowanego towaru Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5.12.W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klienta przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do wyżej wymienionych procedur określają każdorazowo przepisy prawa regulujące ich zastosowanie i przebieg (np. możliwość skierowania sprawy, za zgodą Klienta i Sprzedawcy, do stałego polubownego sądu konsumenckiego).

 

 

6.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Klientowi przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a JKJ Krystyna Jakubiuk; w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie spawy przed polubownym sądem konsumenckim). Formularze są dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej). Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem a JKJ Krystyna Jakubiuk za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.


7. Ochrona danych osobowych

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

6.   

 

7.   

 

7.1.    Administratorem danych osób, składających zamówienia, dokonujących zapisu na newsletter, wyrażających zgodę na profilowanie (o którym mowa w ustępie 14 poniżej), właścicieli kont na stronie www.jkjmarket.pl, a także wszelkich innych osób, udostępniających swoje dane osobowe, jest JKJ Krystyna Jakubiuk, z siedzibą w Niewodnicy Nargilewskiej 11A, 16-061 Juchnowiec Kościelny.

7.2.    Kontakt z Administratorem jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem, oraz pod adresem e-mail: jkj-b-stok@wp.pl / numerem telefonu:  Anna Jakubiuk 513263905.

7.3.    Administrator przetwarza następujący zakres danych:

a.      dane adresowe (adres miejsca zamieszkania, adres dostawy produktu, adres e-mail, numer telefonu),

b.      dane identyfikujące (imię i nazwisko, adres IP, data urodzenia, płeć, numer konta bankowego, ID urządzenia, lokalizacja).

7.4. Dane wskazane w ust. 7.3. powyżej, stosowane są w następujących celach:

a.      składania, realizowanie i rozliczanie zamówień,

b.      procedura reklamacyjna,

c.       zapis na newsletter (za zgodą Klienta),

d.      informowanie o konkursach, promocjach, rabatach oraz innych informacjach handlowych i marketingowych (za zgodą Klienta),

e.      tworzenie listy mailingowej, by efektywnie realizować cele wskazane w lit. c i d powyżej (za zgodą Klienta),

f.       rejestracja w e-sklepie (za zgodą Klienta),

g.      profilowanie (za zgodą Klienta),

7.5. Administrator, dla realizacji wskazanych wyżej celów, działa w oparciu o zgodę klienta, a także w zakresie niezbędnym, do wykonania umowy z Klientem bądź do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy na żądanie, wniosek lub prośbę Klienta, którego dane dotyczą.  Administrator przetwarza również dane w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów – Administratora lub osoby trzeciej, w tym do ewentualnych sporów sądowych lub pozasądowego dochodzenia roszczeń.

        7.6. Administrator będzie przekazywać dane następującym podmiotom:

a.      firmom kurierskim, odpowiedzialnym za dostarczanie towarów Klientom,

b.      stronom serwisów społecznościowych, celem łatwiejszego dostępu do Klienta i optymalizacji usług

c.       serwisom pomagającym Administratorowi w optymalizacji usług i zapewnieniu indywidualnemu Klientowi satysfakcjonującej oferty

d.      partnerom Administratora - celem optymalizacji zamówień, dostawy oraz wykonywania procedury gwarancyjnej.

d.1.  Administrator z każdym z wymienionych wyżej podmiotów zawiera umowę o powierzeniu przetwarzania danych, poprzedzoną szczegółowym badaniem, czy podmiot ten daje rękojmię właściwej ochrony danych osobowych. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo przekazywania i przetwarzania danych osobowych przez wskazane podmioty.

7.7. Administrator może przekazywać dane osobowe do kraju trzeciego w sytuacji, gdy serwer podmiotu wskazanego w ust. 7 powyżej znajduje się w tym kraju trzecim

        7.8. Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie i w czasie uzasadnionym współpracą z Klientem.

        7.9. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo przeniesienia danych osobowych do innego, wskazanego podmiotu. Żądania takie wymagają zgłoszenia Administratorowi w dowolnej formie.

d.2.   Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przez niego zakresie. Żądanie takie należy zgłosić Administratorowi w dowolnej formie.

d.3.   Klient ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie przewidzianej przez przepisy prawa.

d.4.   Brak zgody na którąkolwiek z czynności przetwarzania nie powoduje automatycznie braku możliwości korzystania z usługi oferowanej przez Administratora, której ta czynność przetwarzania nie dotyczy.

d.5.   Administrator, za zgodą Klienta, wykorzystuje dane do zautomatyzowanego przetwarzania danych, celem optymalizacji oferty dla zindywidualizowanego Klienta (profilowanie). Profilowanie polega na śledzeniu koszyka Klienta, jego ruchu w e-sklepie (za pomocą ramek rekomendacyjnych, sieci afiliacyjnych i innych). Następnie dane przekazywane są do systemów, gdzie Klient – w ramach preferencji – przyporządkowany jest do danego segmentu (ze względu na płeć, wartość zakupów i tym podobne). Administrator wykorzystuje również silnik rekomendacyjny, który sugeruje Klientom produkty w oparciu o przeglądane oferty.

d.6.   Efektem profilowania jest utworzenie zindywidualizowanej informacji handlowej lub marketingowej dla konkretnego Klienta. Informacja przekazywana będzie – w zależności od zakresu udzielonej przez Klienta zgody – w formie wiadomości e-mail, ramki rekomendacyjnej oraz w ramach sieci afiliacyjnej.

d.7.   Administrator gwarantuje zasad przestrzegania danych, zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Loading...